Moc a vliv v organizacích

Jak prosadit dobrou věc

 

Moc je snad poslední…neslušné slovo. Lidem se v organizacích snadněji se mluví o penězích – a možná i o sexu – než o moci.

Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business School

 

Charakteristika

Mnoho lidí má za to, že moc, vliv, či politika jsou něčím špinavým, od čeho se slušný člověk musí držet stranou. Předpokládají, že když lidé budou svědomitě dělat to, co mají a dodržovat postupy, nakonec zaslouženě zvítězí nejlepší nápady a řešení a všichni budou ukázněně spolupracovat na realizaci těch nejskvělejších rozhodnutí. Všichni ale víme, že tomu tak vždy nebývá. Rozhoduje se pod tlakem, v nejistotě, v podmínkách nedostatku času, informací, omezených zdrojů a protichůdných zájmů. Tehdy svá řešení prosadí zpravidla ti s nejsilnějším vlivem a největší mocí.

                Čím vyšší pozici někdo v organizaci zastává, tím většími bývá vybaven pravomocemi. Pozice ale není totožná s mocí ani vlivem. Určitě jste ale setkali s manažery, kteří měli jen malou moc a zanedbatelný vliv. Asi byste pro ně nechtěli pracovat, protože asi nebudou schopni zajistit podmínky pro vaši práci a možná ani zaslouženou odměnu. Málokdo má jen ze své pozice dost pravomocí a prostředků, které by umožnily vyrovnat se se všemi situacemi, které mohou v praxi nastat. Vždy je něco co nelze z dané pozice nařídit nebo vynutit, vždy existuje nesoulad mezi oficiálními pravomocemi a potřebami, které na nás naše práce klade, deficit moci. V situaci deficitu bývají úspěšnější lidé, kteří mají ještě jiné prostředky, jak působit na ostatní lidi než ty, které vyplývají z postavení, ti, kdo byli schopni si vybudovat vlastní mocenskou a vlivovou základnu. Moc a vliv poskytují více možností výběru a větší šance ovlivnit okolí, zatímco bezmoc přináší omezení a překážky. Vlastností dobrých manažerů je, že si umějí vytvořit si moc a vliv jako nástroje proto, aby oni, jejich podřízení, spo­lupracovníci, útvary i celá organizace byli schopni dosahovat stanovených cílů.

 


Obsah kurzu:


      Co je moc a co je vliv?

      Odkud pocházejí, jaké jsou jejich zdroje?

      Proč jsou mocenská střetnutí v organizacích nevyhnutelná?

      Jaké jsou mocenské prostředky a nástroje vlivu?

      Vliv bez pravomocí, "moc bezmocných", jak ovlivňovat dění "nade mnou".

      Poznáváme své nadřízené

      Jak působit na lidi na stejné úrovni?

      Etické užití moci a vlivu, mocenská pokušení a pasti


 

Proč si vybrat tento kurz:

Moc a vliv jsou jako elektřina – nemůžeme ji vidět, ale cítíme její následky. A stejně jako ona se řídí přírodními zákony. V kurzu si ukážeme, že moc neznamená jenom machiavelistické praktiky, podlé úskoky a zákulisní intriky k přechytračení druhých a prosazení sobeckých zájmů. Je to nástroj k prosazení nejrůznějších záměrů. Její pomocí lze pomoci věcem dobrým i špatným. Jsou lidé, kteří mají přirozený dar působit na jiné tak, aby udělali, to, co chtějí oni. Pro nás ostatní jsou k dispozici výsledky mnoha let výzkumů. Poskytují poznatky a nástroje, které spolehlivě zvyšují naše šance na to, že se ostatní zachovají tak, jak chceme. Mnoho lidí o nich možná cosi tuší, ale mnoho neví a hlavně je neumí – ke své škodě – používat.

Tento kurz vás seznámí se s technikami eticky korektních způsobů získávání ostatních pro vaše záměry a plány, a naučí je použít v praxi na úkoly a osoby ve vašem okolí. Probere několik "přírodních zákonů" ovlivňování druhých, zaručených postupů, jejichž pomocí zvyšujeme pravděpodobnost jejich souhlasu nebo podpory našich sta¬no¬visek. Po jeho absolvování budete odolnější proti různým mocenským technikám, taktikám a hrátkám, a také více schopni nepodléhat jednostranným vlivovým strategiím.

 

Pro koho je kurz určen:

Kurz bude prospěšný i vyšším manažerům a řídícím pracovníkům, zejména těm, kteří jsou ve funkci nově a jsou nespokojeni s tím, nakolik se jim daří působit na druhé. Užitečný bude i vedoucím různých projektových týmů či průřezových ad hoc skupin, produktovým nebo brand manažerům, všem, kdo musí přimět ke spolupráci i ty, kteří jim nepodléhají, například lidi na stejné úrovni, někdy dokonce i nadřízené, jakož i strany vně organizace. Inspiraci zde najdou všichni, kdo potřebují úspěšně působit na jiné

Z kurzu nejvíce vytěží ti z vás, před nimiž stojí aktuální potřeba prosadit v organizaci dobrou věc, která pro svůj úspěch potřebuje podporu lidí, nad nimiž nemáte přímou moc, ani bezprostřední vliv.