Budování efektivních organizačních struktur

Strategická organizační architektura

 

Tento kurs představí pragmatické přístupy k vytváření a rozvoji organizačních struktur, jakožto konkurenční zbraně. Soustředíme se na jejich pojetí a formy, to je na to,  jak o nich vlastně uvažovat a přemýšlet. Potom probereme nástroje, jimiž se struktury dají utvářet, a dále procesy pro konkrétní rozhodování o volbě určité organizační konfigurace. Zabývat se rovněž budeme jejich strategickými hledisky a rolí při uplatňování konkurenční výhody organizace.

        Mnoho manažerů a podnikatelů bohužel rozvíjí své firmy intuitivně. Objeví se problém či příležitost a pod vlivem této nové okolnosti přeskupí organizační uspořádání. Při další události udělají totéž a pak zase znovu. Nakonec se metodou "vlaštovčího hnízda", kdy se postupně přidávají nebo naopak dělí jednotlivé kousky, vzniká organizační propletenec, a nikdo vlastně neví jak. Struktura umožňuje děl­bu práce a specializaci, ale za to platí obtížnější spoluprací a koordinací, a také odděleností a menším soustředěním na společné cíle a sníženým vědomím souvislostí.

        Není-li organizační struktura v souladu se strategií firmy, všechno v ní drhne. Nevhodné uspořádání může or­ganizaci brzdit, vázne v ní proces přidávání hodnoty. Nevhodná struktura může působit jako brzda. Ani to nejlepší uspořádání nefunguje jako motor. Vhodná struktura může chod firmy ­usnadnit, tak jako olej ulehčuje běh stroje, ale sama o sobě úspěch nezaručí. Motorem může ale být schopnost strukturu náležitě přeskupit a rychleji než konkurence a napřít síly správným směrem. Jejich působení můžeme přirovnat výstroji sportovce. Můžeme si obout špičkové brusle Sáblíkové ne­bo skvěle namazané lyže Soukalové, ale sami bychom olympiádu nebo Světový pohár s nimi asi nevyhráli. Ale bez nich by Martina i Gabriela skončili v poli poražených, bez ohledu na to, jaký mají talent a kolik mají natrénováno.

        Struktura je potenciálně mocnou pákou ovlivňujícím výkonnost a konkurenceschopnost organizace dobrým i špatným směrem. Rozhodnutí o struktuře ovlivní, jak hladce organizace poběží, jak budou lidé motivováni ke spolupráci či uzavřenosti a hlídání si vlastních "písečků", jaké způsoby jednání, chování a rozhodování bude usnadňovat a jaké naopak nepodporovat.

        V průběhu kursu si ukážeme příklady organizačních forem úspěšných organizací, probereme vliv odvětví na jejich uspořádání, poukážeme na nástrahy a úskalí růstu a nejčastější chyby. Budeme pracovat s případovými studiemi i počítačovými simulacemi.

 

Tematický nástin kursu

  Strategický organizační design a základní konfigurace

  Struktury a procesy

  Úskalí rozvoje – bolesti růstu nebo růst bolestí?

  Provázanost a rovnováha organizačních sil

  Co lze strukturou vyřešit a co ne

  Organické a mechanické organizace

  Symptomy potíží horizontální a vertikální koordinace, jak na ně

  Definice motivujících pracovních míst, obohacování a rozšiřování práce

  Kolik organizačních úrovní vlastně potřebujeme?