Typologie osobnosti pro manažery

Cíl workshopu

Cílem dvoudenního workshopu je seznámit účastníky s čerstvými poznatky světově nejpoužívanější jungovské osobnostní typologie.

Účastníci budou mít možnost zjistit, jaký je jejich vlastní osobnostní typ a co z něj vyplývá pro jejich manažerskou práci. Ověří si, pro jaké činnosti jsou osobnostně nejlépe vybaveni a naopak, kde na ně mohou číhat nástrahy.

Toto sebepoznání bude východiskem k lepšímu pochopení nejen sebe sama, ale také k porozumění odlišností jiných lidí, nadřízených, podřízených, kolegů a všech dalších — nejen na pracovišti.

 

Náplň:

Zaměření kursu vychází z teze, že se nemohu pustit do řízení jiných, neumím-li nejdříve řídit sebe sama. Základním morálním předpokladem řízení, jakožto zásahu do života druhých, je se­bepoznání, na němž lze budovat poznání jiných. Průřezovou osou workshopu proto bude proces "setkávání" účastníků se sebou samými a sebepoznávání na podkladě jungovské typologické soustavy.

Toto poznání vytvoří půdorys pro uvědomění si toho proč, jak a v čem jsou druzí od nás odlišní, a základnu pro rozvoj dovedností jako jsou sebeovládání, otevřená komunikace, předcházení konfliktm, odolávání se manipulaci a agresi, jakož i neuchylování se k nim, a vý­cho­disko ke konstruktivnímu přístupu k rozdílnostem povah.

 

Témata:

         Kdo jsem já, kdo jsi ty — typologie osobnosti

         Přijímání informací — co vnímáme a co jde kolem nás

         Zpracovávání informací — co je pro nás důležité a co vypouštíme

         Kde jsou moje silné stránky a co mi “nesedí”

         Na jakou manažerskou funkci se hodím?

         Životní cyklus a dynamika osobnostního typu

         Proč jsou lidé odlišní a proč nám to vadí

         Základní psychické funkce a preference a jejich vliv na spolupráci a komunikaci

         Kognitivní styl a management

         Porozumění jako prevence konfliktů

 

Metodika:

Kurs bude veden metodou výkladu, ukázek a cvičení. Od základních psychických funkcí a po­znání jejich směřování, ilustrovaných praktickými cvičeními, jakož i ukázkami z populární kinematografie, přejdeme k jejich skládání do komplexnějších souborů, jako jsou různé kogni­tivní styly a temperamenty až k profilaci jednotlivých typů. Koncepčně budeme vycházet z obecně sdílené metody typologie a její aplikace na manažerské chování a efektivnost při vedení lidí.

 

Lektorem programu bude dr. Michal Čakrt, autor dvou úspěšných knih o této metodě, jichž se jenom v České republice prodalo již na 10 000, a nedávno vyšla jedna z nich i v Polsku.